2009

Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2009. a sügisene voor:  

* Toidutermosed ja muud tarvikud Kuusalu valla puuetega inimeste ühistegevusteks  

* Kuusalu, Kolga ja Kiiu alevike avalike ühiskondlike objektide ligipääsetavuse kaardistamine  

Vabaühenduste Fond: - Ida-Harjumaa Invaühingu liikmete sotsiaalne integreerimine ühiskonda ja nende eneseteadvuse tõstmine läbi vajalike tegevuste  

Hasartmängumaksu nõukogu (Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu): "Kuusalu valla puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt II" (ei rahastatud)  

Leader meede 1.1. - Invatõstuk Kuusalu Spordikeskuse ujulasse - 58 994 krooni.

Hasartmängumaksu nõukogu - Kuusalu kirikumõisa päevakeskuse fassaaditööd - ei rahastatud.

Vabaühenduste Fond - Ida-Harju puuetega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja Ida-Harjumaa Invaühingu institutsionaalse võimekuse tugevdamine - 60 200 krooni.

Hasartmängumaksu nõukogu (Harjumaa Puuetega inimeste Nõukoja kaudu) - jätkuprojekt 'Julgemalt edasi' - 11 000 krooni, sama projekt Kuusalu Vallavalitsus - 10 000 krooni.

Hasartmängumaksu nõukogu (Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu): "Kuusalu valla puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt" - 56 000 krooni.

2008

Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2008. aasta sügisene voor:

1) "Vabaajavahendid Kuusalu valla puuetega inimestele 3" - 25 000 krooni;

2) "Teisaldatav kaldtee ligipääsetavuse parandamiseks Kuusalu valla ühiskondlikesse asutustesse" - 10 000 krooni;

Hasartmängumaksu nõukogu investeeringutoetused: "Kuusalu kirikumõisa saunamaja fassaaditööd" - ei rahastatud;

Hasartmängumaksu nõukogu (Kultuuriministeeriumi kaudu):  "Ida-Harju puuetega inimeste Estonia teatri ühiskülastus" - 4000 krooni.

Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2008. aasta kevadine voor:

1) „Vabaajavahendid Kuusalu valla puuetega inimeste ühistegevuseks 2” spordivahendite ja kunstitarvete ostmiseks rahastatakse osaliselt - 15 000 krooni;
2) „Keraamikapõletusahi Kuusalu puuetega inimeste kunstiringile” - 21 000 krooni;

Hasartmängumaksu nõukogu (Harjumaa Puuetega inimeste Nõukoja kaudu) - jätkuprojekt 'Julgemalt edasi' - 11 000 krooni, sama projekt Kuusalu Vallavalitsus - 15 000 krooni;

Hasartmängumaksu nõukogu (Sotsiaalministeeriumi kaudu): projekt "Laevaga merele" - ei rahastatud.


2007

Eesti Tervisedenduse Ühing: "Traumade ennetamine Kuusalu vallas" - 10 000 krooni;

Kohaliku Omaalgatuse Programm: „Köögimööbel Kuusalu valla puuetega inimeste ühistegevuseks” - 25 000 krooni;

Kohaliku Omaalgatuse Programm: „Arvutid Kuusalu valla puuetega inimestele” - 25 000 krooni;

Kohaliku Omaalgatuse Programm: „Vabaajavahendid Kuusalu valla puuetega inimestele” - 9000 krooni;

Hasartmängumaksu nõukogu (EPIFondi kaudu): "Abikäsi sinu mures" - 26 000 krooni;

Hasartmängumaksu nõukogu (Harjumaa Puuetega inimeste Nõukoja kaudu) - jätkuprojekt 'Julgemalt edasi' - 10 000 krooni, sama projekt Kuusalu Vallavalitsus - 15 000 krooni;

Kuusalu valla puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt: kevadel esitasime taotluse Sotsiaalministeeriumi, sügisel Eesti Puuetega Inimeste Fondi - kummalgi korral ei rahastatud.


2006

Eesti-Hollandi heategevusfirma Päikeselill: Kuusalu Almakeskuse hoone WC rajamine ja koridori renoveerimistööd - 25 000 krooni.

Hasartmängumaksu nõukogu (Harjumaa Puuetega inimeste Nõukoja kaudu) - jätkuprojekt "Julgemalt edasi" - 9000 krooni.

 

© Ida-Harjumaa Invaühing 2007