Toetajad 2010. aastal

Hasartmängumaksunõukogu Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja kaudu
Kuusalu Vallavalitsus
LEADER programm, meetmed 1.3 ja 2.2
Maxiteam AS
Tehomet Baltic OÜ
Vemus OÜ
H