Kasulikud viited


Puuetega inimeste sotsiaalnõustamise liin Abilaegas telefonil 60 888 60
Psühholoogiline kriisi- ja sõltuvusalase nõustamise teenus(tasuta)
Muretelefon 126 - Kui oled murest murtud
Lasteabitelefon 116 111

Kuusalu Vallavalitsus
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalministeerium

Invaabivahendid

Etac
Gerald Simonds
Kuivaks.ee
Mycycle Handmaster
Oriola AS
Pealesõiduplangud ratastoolidele SAPA Profiler AB
Tervise Abi OÜ
Ulrich Alber GmbH

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja keskust tutvustav voldik
Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit
Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu info- ja tugitehnoloogia portaal
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Harju MV perekonnaseisuosakond
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda
Karaski Keskus
Kuusalu Tervisestuudio
Liikumisvabadus.InvaInfo.ee
Loksa Ravikeskus
MTÜ Händikäpp
MTÜ THINK Eesti
palk.ee - asjatundja palga alal
Paunapõllu ratsatalu
Puuetega inimeste käsitöö
Puuetega inimeste töö- ja koolitusportaal
Ratastooliportaal
Riiklik Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus
Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing
Töötukassa
Haigekassa Teataja 2009
2009. aasta suvel muutub haigushüvitiste maksmine
Palga vähendamine on küllalt keeruline
Erivajadusega inimeste keskkonna tasuta hindamine
Teavituskiri pensionide, toetuste ja hüvitiste väljamaksmise korra muutumisest ning avalduse vorm.
Muudatused sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonnas alates 1. jaanuarist 2009
1. jaanuarist 2009 jõustunud maksumuudatused
Sotsiaalministeerium: keegi ei jää toetusest ilma
Haigekassa Teataja 2008
Tööturuameti teenused puuetega inimestele
Puudega või töövõimekaotusega inimese töösuhe
Puudega või töövõimekaotusega inimese töölevõtmine
Tööandja käsiraamat - Puue ja töö: hea tava käsiraamat tööandjale
Küsimused puudega inimese tööle võtmisel
Isikliku abistaja teenus ning selle teenuse osutamise põhimõtted.
Puudega last kasvatava pere ning lastekodulaste heaolu paraneb. Postimees, 21.02.2008
Toetusfond aitab liiklusohvreid. Postimees, 26.09.2007
Heljo Pikhof: läbi raskuste... tööturule. Postimees, 05.02.2008
Töövõimetuspensionärid hakkavad hambaravihüvitist saama . Postimees, 10.04.2008
Hambaproteeside hüvitis
DENAS-aparaati tutvustav artikkel ajalehes Postimees ning küsimused ja vastused aparaadi kasutamise kohta.