Oma tegevuses juhindume Vabaühenduste eetikakoodeksist
Fotode avalik kasutamine autori loata või viiteta Ida-Harjumaa Invaühingu fotoalbumile on keelatud.
Valla 2009. aasta tublide tegijate tunnistamine Kolgaküla rahvamajas
05.01.2010
Ülle Tamme ja Raul Valgiste fotod