Oma tegevuses juhindume Vabaühenduste eetikakoodeksist
09.01.16 Kuusalu valla tänupidu ja tublimate tunnustamine Kolgaküla rahvamajas