Oma tegevuses juhindume Vabaühenduste eetikakoodeksist
Fotode avalik kasutamine autori loata või viiteta Ida-Harjumaa Invaühingu fotoalbumile on keelatud.