[ pilt: IMG_20190110_123242.jpg ]
Külastasime ka muuseumi taga Toomemäe pargis Baeri skulptuuri, mille pead korporandid volbripidustuste ajal pesemas käivad. Karl Ernst von Baer oli eesti juurtega maailmakuulus loodus- ja arstiteadlane, kelle huvide hulka kuulusid embrüoloogia, anatoomia, ihtüoloogia, entomoloogia, etnograafia, antropoloogia ja geograafia. Oma elu eri perioodidel oli ta huvide kese erinev – Königsbergis tegeles ta embrüoloogiaga, Venemaal etnograafia, antropoloogia ja geograafiaga (tema järgi sai nime Baeri-Babinet seadus), Eestis bioloogia teoreetiliste küsimustega. Embrüoloogia ja arengubioloogia alaste uurimuste käigus avastas ta imetajate munaraku. Tema sõnastatud üldised organismide arengu reeglid on tuntud Baeri seadustena. Ta oli üks ökoloogia rajajaid. Ta uuris muu hulgas Peipsi järve kalavarude dünaamikat ja seda mõjutavaid tegureid. Ta oli bioloogilise aja käsitluse üks alusepanijaid. Baeri on kujutatud ka taasiseseisvunud Eesti Vabariigi 2-kroonisel rahatähel.