[ pilt: IMG_20190110_115916.jpg ]
Muuseumis on ka aastanäituse saal, kus meil õnnestus veel enne näituse vahetumist ära vaadata aastanäitus „Kuritöö ja karistus“, mis seab keskmesse kriminalistika arengu ning õigusemõistmise keerukuse kahe tõestisündinud loo põhjal. Näituse esimene lugu viis meid 1934. aasta Elvasse ning teine 1959. aastasse, Kohtla-Järve lähistele. Kaks põnevat ja näituse jaoks rekonstrueeritud lugu aitasid paremini mõista Eesti viimase saja aasta olulisemaid arenguid kriminalistika ja õigussüsteemi vallas ning Tartu Ülikooli rolli selle keskkonna kujundamisel. Kahe põhiloo juurde kuulusid interaktiivsed näituseosad. Nii oli näitusel eeluurimisruum ja analüüsikeskus. Eeluurimisruumis saime lähemat tuttavaks ülekuulamisel kasutatavate tehnikatega. Analüüsikeskuses tehakse uurimistööd ning saadakse ülevaade erinevate teadusharude omavahelistest seostest ja kasutatavatest tehnikatest kuritegude uurimisel.