[ pilt: 075XC.JPG ]
Üle lahesopi paistab Sillamäe radioaktiivsete jäätmete 50 ha suurune hoidla, mis mahutab 12 miljonit(!) tonni jäätmeid. Sillamäe jäätmehoidla sisaldab uraanimaaki, raskemetalle, happeid ja muid Idabloki maadest siia imporditud ohtlikke kemikaale. Pinnavesi on juhitud jäätmehoidlast mööda ja põhjavee tase on alandatud jäätmete tasemest madalamale. Jäätmehoidla kaeti kuni 13 meetri paksuse põlevkivituhast ja 2,1 meetri paksuse erinevatest looduslikest materjalidest koosneva kattega ja selle rajamiseks kulus kokku 1,1 miljonit m³ erinevaid pinnaseid. Pärast lõppkatte paigaldamist on mäe suurim kõrgus üle 38 m merepinnast. Eemalt see nii kõrge ei paistagi.